Algemene Voorwaarden Krystle Woods

Krystle Woods Fotografie
KvK: 73442518
Utrecht

Artikel 1: Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.

 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij fotograaf.

 3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, in drukwerk en beursmateriaal.

 4. Opdrachtgever verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken binnen huiselijke kring. Foto’s mogen slechts door opdrachtgever op eigen social media kanalen van opdrachtgever geplaatst worden onder naamsvermelding van fotograaf en mits de foto’s onbewerkt zijn gebleven.

 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd de foto’s aan derden te leveren of in te zenden voor wedstrijden of publicaties, zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.

 6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

 7. Indien opdrachtgever foto’s aan derden levert, zonder toestemming van fotograaf, zal fotograaf haar schade, waaronder de kosten met betrekking tot de opsporing en handhaving, bij opdrachtgever in rekening brengen

 8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

Artikel 2: Portretrecht

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, in drukwerk, promotiemiddelen en beursmateriaal.

 2. Fotograaf mag portretten van opdrachtgever, zonder nadere toestemming, inzenden voor wedstrijden en publicatie in (online) magazines en blogs of voor publicatie toezenden aan leveranciers van de bruiloft.

 3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

PRIVACY VERKLARING

Captured by Krystle

Versie mei 2019

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeer ik je hier graag over welke gegevens Captured by Krystle van jou verzamelt en waarom.​ Zoals de wet voorschrijft, moet deze verklaring in eenvoudige taal zijn opgesteld. Mochten er onvolkomenheden of onduidelijkheden in zitten, laat mij dat dan alsjeblieft weten.

Gegevens van Captured by Krystle

Captured by Krystle Kardemomweg 10
3541 RJ Utrecht info@krystlewoods.nlwww.krystlewoods.nl

06 – 40889408 KVK ​73442518

Welke gegevens worden verzameld?

Algemene persoonsgegevens

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek.

Bij het invullen van het contactformulier op de website wordt gevraagd naar jouw naam en e-mailadres. Zo kan ik jouw bericht beantwoorden en weet ik tot wie ik mijn mail moet richten.

Bij een boeking van een shoot wordt gevraagd wat jouw wensen zijn omtrent de fotosessie. Zo leg ik jouw wensen voor de fotosessie vast. In het kader van die wensen vraagt Captured by Krystle, naast jouw naam en e-mailadres, ook om jouw adresgegevens en telefoonnummer. De adresgegevens worden gebruikt zodat ik bij thuis sessies weet waar de shoot plaatsvindt en tevens om de producten behorende bij de diensten te kunnen afleveren. Tevens zijn de naam en adresgegevens van belang voor een volledige en geldige factuur.

Het telefoonnummer dient als optie ter communicatiemiddel voorafgaand aan de fotosessie, mochten we elkaar niet kunnen bereiken per mail. Met deze informatie kan ik makkelijker inschatten welke werkwijze passend is.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Captured by Krystle heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Captured by Krystle kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

De foto’s die ik in opdracht maak voor jou zijn ook bijzondere persoonsgegevens. Zonder deze vorm van persoonsgegevens kan Captured by Krystle geen eindproduct (foto’s) leveren en is een overeenkomst niet mogelijk. Captured by Krystle zal expliciet toestemming vragen voor het verzamelen en delen van deze bijzondere persoonsgegevens.

Wil je de betreffende gegevens niet delen met Captured by Krystle? Dan kan de samenwerking helaas geen doorgang vinden. De gegevens zijn noodzakelijk om de diensten uit te voeren en producten af te kunnen leveren.

Worden mijn gegevens gedeeld of bewaard?

De gegevens komen na het invullen van het contactformulier direct in de mailbox van Captured by Krystle. Daar vormen ze samen een klantenbestand en tevens de administratie. De gegevens worden minstens een jaar na de fotosessie in de mailbox van Captured by Krystle opgeslagen. Jouw gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van Captured by Krystle. Bij het schrijven van een blogbericht op de website of Social Media, over een fotosessie, gebruik ik enkel de voornamen en indien daar toestemming voor is verleend.

Bovenstaande gegevens worden uitsluitend gedeeld indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van mij, sluit ik een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.

Captured by Krystle zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de Belastingdienst is iedere ​ondernemer wettelijk verplicht de basisgegevens voor zijn administratie 7 jaar te bewaren.

Foto’s die ik in opdracht heb gemaakt, worden met toestemming voor onbepaalde tijd op de website van Captured by Krystle geplaatst. Daarnaast worden de foto’s in ieder geval 1 jaar bewaard op mijn (met een sterk wachtwoord beveiligde) computer. Ik bewaar de foto’s zodat klanten ook gebruik kunnen maken van een back-up, mochten zij foto’s onbedoeld verliezen.

Google Analytics

Captured by Krystle gebruikt webanalyse service Google Analytics om statistieken bij te houden. Dit geeft inzicht in hoe bezoekers de website van Captured by Krystle gebruiken en maakt het mogelijk om de site te verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. ​De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven dus anoniem.​ Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Captured by Krystle gebruikt cookies niet om bezoekers te identificeren, maar uitsluitend om de website te kunnen verbeteren.

Facebook Plugin

Een andere cookie die Captured by Krystle gebruikt is de Facebook Comments Plugin (o.a. de ‘vind ik leuk’-functie en de reacties, gekoppeld aan Facebook en jouw profielfoto van Facebook). Het gebruik van deze functies kan ertoe leiden dat er door Captured by Krystle of door anderen gegevens worden verzameld of gedeeld over jou. Captured by Krystle regelt in dit geval niet hoe jouw gegevens worden verzameld, opgeslagen, gebruikt of gedeeld door sites van externe partijen of aan wie dat openbaar wordt gemaakt. Zorg ervoor dat je het privacybeleid en de instellingen op de sites van jouw sociale netwerken leest om er zeker van te zijn dat je begrijpt welke gegevens ze delen en je daar ook mee akkoord gaat.

Wil je op de Captured by Krystle website niet gevolgd worden? Er is de mogelijkheid de browser plugin ​Ghostery​ te downloaden. Daarin kun je per website, of voor alle websites, aangeven welke tools jou wel en niet mogen volgen.

Welke rechten heb ik?

Je hebt te allen tijde het recht om jouw eigen gegevens in te zien, te corrigeren en aan te vullen of op verzoek te laten verwijderen. Verzoeken kan je indienen per mail via info@krystlewoods.nl. Ook bestaat het recht op dataportabliliteit: je mag jouw eigen gegevens, gedeeld met Captured by Krystle, opvragen en delen met andere organisaties. Tevens heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je niet tevreden bent over de manier waarop Captured by Krystle met jouw persoonsgegevens omgaat.

Close Menu
error: Content is protected !!